investeringsbedrag & advies v.d. OR

 

"Vanaf welk bedrag moet een bestuurder advies aan de OR vragen als hij een belangrijke investering wil doen?"

Daar zijn geen concrete bedragen voor te noemen. De vraag of een investering 'belangrijk' is in de zin van de wet hangt niet uitsluitend af van de omvang van de voorgenomen investering. Zo kan een relatief kleine investering grote gevolgen hebben voor het personeel en daardoor toch als belangrijk genoeg worden aangemerkt voor de verplichting om advies te vragen.

Het verschil aan inzicht tussen or en bestuurder of een investering al dan niet belangrijk is in de zin van de wet, levert vaak veel 'gedoe' op. Om dat te voorkomen worden er wel afspraken gemaakt over de minimale hoogte die een investering daarvoor moet hebben. Gezien bovenstaande kan dat ertoe leiden dat zo'n afspraak in een concreet geval tot een conclusie leidt dat een adviesaanvraag ten onrechte niet verplicht is. Dat maakt de afspraak ongeldig, want de or kan geen afstand doen van de hem bij wet gegeven bevoegdheden.