kan de 24-maanden termijn voor uitzendkrachten worden bekort?

 

Volgens de wet kunnen uitzendkrachten zich pas na 24 maanden kandidaat stellen en een stem uitbrengen voor de OR. Kan deze termijn voor uitzendkrachten worden bekort?

Het voorstel om de 24 maanden voor uitzend- en andere krachten te bekorten, heeft het niet gehaald en de wet (art 1 lid 3 a,) spreekt dan ook nog steeds van 24 maanden. Wel is het mogelijk om de periode te bekorten middels artikel 6 lid 4 van de WOR.

Wel moet hierover overeenstemming bestaan tussen OR en werkgever. Bij verschil van mening kan een uitspraak gevraagd worden  bij de kantonrechter.