voorzitterschap VGWM commissie

 

"Ik heb zojuist met twee collega’s zitting genomen in de VGWM commissie van onze nieuwe OR, Nu is de vraag wie voorzitter van deze commissies wordt."

Doorgaans is in het instellingsbesluit van de commissie vastgelegd op welke wijze de voorzitter van de betreffende commissie gekozen wordt. Gebruikelijk is daarbij dat de commissie zelf een voorzitter en secretaris uit hun midden kiest. Zie daarvoor bijvoorbeeld het voorbeeld-instellingsbesluit van de SER. In dat geval benoemt de commissie dus inderdaad zelfstandig de voorzitter.