Wet flexibel werken maakt wijziging werktijd mogelijk

Het wetsvoorstel Flexibel werken is goedgekeurd door de Eerste Kamer. Door het wetsvoorstel kunnen werknemers hun werkgever straks vragen om andere werktijden of een andere werkplek (zoals thuis). Ook moet de Wet aanpassing arbeidsduur straks opgaan in de Wet flexibel werken.

In de Wet aanpassing arbeidsduur (WAA) is geregeld dat werknemers één keer in het jaar een verzoek kunnen indienen voor de aanpassing van hun arbeidsduur (bijvoorbeeld van een 32-urige werkweek naar een 36-urige werkweek). Onder het wetsvoorstel Flexibel werken blijft dit zo, maar de wet regelt ook dat werknemers zo’n verzoek kunnen indienen als zij hun werktijden willen wijzigen (bijvoorbeeld van 10.00 tot 14.00 uur in plaats van 08.00 tot 12.00 uur) of op een andere plek – bijvoorbeeld thuis – willen werken. Om dit verzoek in te kunnen dienen, moet de werknemer minstens een half jaar in dienst zijn.

Zwaarwegend bedrijfsbelang nodig om werken op andere tijden af te keuren
Voor het afwijzen van een verzoek om op een andere plaats te werken is geen zwaarwegend bedrijfsbelang nodig, maar de werkgever moet dit wel kunnen motiveren. Het is onvoldoende als de werkgever alleen aangeeft dat het in de organisatie ‘nou eenmaal altijd zo gaat’.

Instemmingsrecht OR bij werktijdregeling
Ook uw OR speelt een rol bij de werktijden van de werknemers. Volgens artikel 27 lid 1b WOR is uw instemmingsrecht namelijk van toepassing bij de invoering, wijziging of intrekking van een werktijdregeling. Het wetsvoorstel Flexibel werken geldt alleen voor organisaties die meer dan tien werknemers in dienst hebben. Omdat het gaat om een initiatiefwetsvoorstel moet de wet na goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer nog wel langs de ministerraad. Daarna zal duidelijk worden wanneer de maatregelen in werking treden.

Bron: Rendement

Schuiven naar boven