WKR-wijzigingen per 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 moet elke werkgever verplicht de werkkostenregeling (WKR) toepassen. Zelfs als uw bestuurder dit jaar al de WKR toepast, verandert er veel per 1 januari 2015. Om iedereen daarop voor te bereiden, publiceerde de Belastingdienst onlangs de Nieuwsbrief Loonheffingen mét WKR-wijzigingen.

De Nieuwsbrief Loonheffingen 2015 (pdf) bevat momenteel 13 onderwerpen waarvoor per 2015 voor de loonheffingen iets verandert. Ongeveer een derde van deze nieuwsbrief is gewijd aan de veranderingen in de werkkostenregeling. Eén van de belangrijkste wijzigingen is de verlaging van het werkkostenforfait van 1,5% naar 1,2% van de fiscale loonsom.

Nieuwe regels van de werkkostenregeling
Per 1 januari 2015 staan de volgende wijzigingen in de WKR op stapel:
• de vrije ruimte gaat omlaag van 1,5% naar 1,2%;
• gereedschappen, computers en mobiele apparatuur zijn vrijgesteld als ze voldoen aan het noodzakelijkheidscriterium;
• korting op producten uit eigen onderneming is onder voorwaarden vrijgesteld;
• het onderscheid tussen vergoeden, verstrekken en ter beschikking stellen, vervalt voor een aantal voorzieningen op de werkplek;
• de werkgever mag één keer per jaar – in plaats van per aangiftetijdvak – toetsen of de vergoedingen en verstrekkingen binnen de vrije ruimte blijven;
• de werkgever mag de eindheffing over het bedrag boven de vrije ruimte op concernniveau berekenen en betalen.

Rol van de OR bij toepassing van de WKR
Om uw rol in het kader van de WKR in te vullen, moet u drie dingen doen: op de hoogte zijn van de regels (1), weten welke maatregelen uw werkgever wil of moet nemen (2) en meepraten of voorstellen doen (3).

Bron: OR Rendement
 

Schuiven naar boven