WOR-wijziging pensioen in wetsvoorstel 2015

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil in 2015 een wetsvoorstel indienen om de Wet op de ondernemingsraden (WOR) te wijzigen. Daarmee moet het instemmingsrecht bij pensioenen duidelijker en eenvoudiger worden.

Staatssecretaris Klijnsma heeft de Tweede Kamer onlangs het advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) ‘Instemmingsrecht OR over arbeidsvoorwaarde pensioen’ aangeboden. In de begeleidende brief schrijft de staatssecretaris dat zij van plan is om de WOR aan te passen naar aanleiding van het advies van de SER. Over het concept-advies van de SER en de voorgenomen wijzigingen heeft u al kunnen lezen in het bericht ‘SER-advies over instemming pensioen’. Ook op de website van de SER vindt u de aanbevelingen op een rij.

Instemmingsrecht bij pensioen ongeacht de uitvoerder
Met de wijziging van de WOR moet duidelijk worden dat de OR instemmingsrecht heeft over ieder voorgenomen besluit van de bestuurder waarbij hij de pensioenregeling wil vaststellen, wijzigen of intrekken. Het maakt daarbij geen verschil om wat voor soort pensioenuitvoerder het gaat. Daarvoor moet artikel 27 lid 1a WOR worden gewijzigd en vervolgens kan artikel 27 lid 7 WOR komen te vervallen. Ten slotte moet de OR recht krijgen op informatie over een wijziging in de uitvoeringsovereenkomst.

OR krijgt ook bevoegdheden bij beloningen van bestuurders
De staatssecretaris verwacht het wetsvoorstel begin 2015 in te dienen bij de Tweede Kamer. In dat voorstel worden ook bevoegdheden voor de OR opgenomen op het gebied van de beloningen van bestuurders bij grote organisaties.

Bron: OR rendement

Schuiven naar boven