WWZ verbiedt concurrentiebeding in tijdelijk contract

De Wet werk en zekerheid verbiedt het concurrentiebeding in tijdelijke contracten. Alleen bij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen mag uw werkgever een concurrentiebeding opnemen. De voorwaarden daarvoor zijn wel keihard.

Uit een recente rechtszaak – waarin de werkgever een concurrentiebeding had opgenomen in een tijdelijk contract – blijkt hoe streng de eisen zijn om zo’n beding te mogen opnemen. Volgens de werkgever was er sprake van een zwaarwegend bedrijfsbelang. De organisatie had te maken met een zeer concurrentiegevoelige branche en de werknemer zou al snel veel specifieke kennis opdoen. Toen de werknemer bij een concurrent ging werken, wees de werkgever hem op het concurrentiebeding. Daarop stapte de werknemer naar de rechter.

Geen onredelijke benadeling                        
Volgens de rechter had de werkgever voor het zwaarwegend bedrijfsbelang precies moeten aangeven welke specifieke kennis of vertrouwelijke bedrijfsinformatie de werknemer in zijn functie zou verwerven. Bovendien was zo’n concreet concurrentiebeding alleen niet voldoende. De werknemer mocht niet onredelijk worden benadeeld in zijn wens om ergens anders te werken in verhouding tot de wens van de werkgever om het bedrijfsbelang te beschermen. Deze belangenafweging viel uit in het voordeel van de werknemer. De rechter verwees het concurrentiebeding naar de prullenbak.

Bron: Or Rendement

Schuiven naar boven