OR Martinair verliest gevecht reorganisatie

In mei 2015 besloot de ministerraad tot de instelling van één groepsondernemingsraad. De departementale OR van het ministerie van Veiligheid en Justitie spande daartegen een geding aan. De kantonrechter heeft de bezwaren echter ongegrond verklaard.

De uitspraak is wrang voor de OR van het luchtvrachtbedrijf. Die heeft het afgelopen jaar hemel en aarde bewogen om een reorganisatieplan om te buigen in een toekomstgericht scenario.

'Sterfhuis'
Volgens de bedrijfsleiding maakt het bedrijf structureel verlies en moet de vloot worden ingekrompen van tien toestellen (plus twee reserve) naar drie toestellen (plus een reserve). Dat kost 330 banen. Veel grondpersoneel kan over naar KLM. Voor piloten zullen de gevolgen ernstiger zijn.

De OR heeft het plan van meet af aan als een "sterfhuisconstructie" betiteld. De raad ziet juist tekenen dat de markt aantrekt en heeft daarom van alles geprobeerd. Hij heeft zelfs gezocht naar een nieuwe eigenaar. Verder liet de OR een alternatief scenario opstellen waarin wordt geïnvesteerd in plaats van ingekrompen. Ook het personeel zou volgens dit voorstel investeren, door langer en flexibeler te werken. De bonden geloofden erin, maar de bedrijfsleiding niet.

Sociale gevolgen
Voor de Ondernemingskamer heeft de OR betoogd dat er nooit serieus naar het plan is gekeken, maar volgens de OK is dat wel gebeurd. De bedrijfsleiding is niet tekortgeschoten in zijn plicht om het voorgenomen besluit te onderbouwen. Het enige punt waarvoor dit geldt is de financiële afwikkeling voor het personeel. Maar dat geeft niet de doorslag.

KLM heeft aan Martinair een lening toegezegd van 50 miljoen euro, uitsluitend te besteden aan ontslagvergoedingen. De reorganisatie moet in de zomer van 2016 zijn afgerond.

Bron: Inzicht OR

Schuiven naar boven