conflict OR en Raad van Toezicht ziekenhuis Elkerliek

Wegens een conflict tussen de ondernemingsraad (OR), Vereniging Medische staf (VMS) en Raad van Toezicht van ziekenhuis Elkerliek, gevestigd in Brabant, heeft de Raad van Toezicht besloten om zich terug te trekken.

Het Elkerliek ziekenhuis geeft in een persverklaring aan dat er al meerdere jaren sprake is van weinig onderlinge samenwerking. De raad van bestuur heeft nog gepoogd de situatie te redden maar dit bleek zonder succes. Zowel de OR als de VMS blijken problemen te ondervinden met de Raad van Toezicht.  De OR en VMS hebben meerdere keren aangegeven dat zij zich ernstige zorgen maken over de onderlinge samenwerking maar kregen steeds geen reactie van de Raad van Toezicht.  De voorzitter is op 12 maart opgestapt en de rest volgde deze week.

Rol OR
Volgens de Wet op de ondernemingsraden heeft de OR in principe altijd te maken met de ondernemer. In ieder wetsartikel staat immers de ondernemer. De ondernemer is volgens de WOR diegene die de organisatie in stand houdt en dat is de Raad van Toezicht. Zo is de ondernemer verplicht twee maal per jaar een algemene gang van zaken overleg (artikel 24) te beleggen met de ondernemingsraad. Deze kan zich dus niet onttrekken aan zijn rol en er lijkt in deze in ieder geval gehoor aan gegeven.

Bron: Skipr

Schuiven naar boven