engelstalig OR-reglement verkrijgbaar bij SER

De nieuwste editie van het Voorbeeldreglement Ondernemingsraden is nu ook in het Engels verkrijgbaar. Relevante wetswijzigingen zijn verwerkt en er zijn enkele inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd. De Engelse versie, die vooral interessant is voor multinationale ondernemingen, is gratis te downloaden van de SER-website. Ook kunnen de diverse modelreglementen en modelinstellingsbesluiten worden aangepast aan de eigen situatie.

Een ondernemingsraad (OR) is verplicht een reglement te maken waarin regels zijn opgenomen voor een correct verloop van de OR-verkiezing en voor een goede werkwijze van de OR. In de modelreglementen en de toelichting daarbij worden suggesties aangereikt die als voorbeeld kunnen dienen voor ondernemingsraden bij het opstellen van hun reglement. Een goed functionerende OR is van belang voor de onderneming als geheel. Het nieuwe voorbeeldreglement kan hierbij een nuttige functie vervullen voor zowel ondernemingsraden als ondernemers. Het voorbeeldreglement is opgesteld onder auspiciën van de SER-Commissie Bevordering Medezeggenschap.

Bron: SER

Schuiven naar boven