inspectie SZW controleert op arbeidsveiligheid

De arbeidsveiligheid en de omgang met gevaarlijke stoffen staan op de agenda van de Inspectie SZW. Vanaf februari 2014 gaat de inspectie een groot aantal organisaties bezoeken voor inspectie.

Daarbij richt de inspectie zich op de organisaties met een hoog risico op arbeidsongevallen: organisaties waarbij de werknemers worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen en waar ongevallen mogelijk zijn door onveilige arbeidsplaatsen of het werken met machines. Bij onveilige arbeidsplaatsen kunt u denken aan het onveilig werken op hoogtes of aan aanrijdgevaar. De nadruk zal dus komen te liggen op organisaties in sectoren zoals de chemie, farmacie en kunststof.

Hogere boete als de inspectie weer een overtreding vaststelt
Is er sprake van een overtreding, dan zal de inspectie maatregelen treffen. Deze maatregelen variëren van een mondelinge afspraak tot een waarschuwing, boete, stillegging van het werk of een proces-verbaal. Komt de inspectie voor een tweede keer in uw organisatie op bezoek en zijn er weer gebreken geconstateerd, dan kan de inspecteur een hogere sanctie opleggen. Op zelfinspectie.nl kunt u opzoeken welke boetebedragen bij welke overtredingen horen.

Veiligheid in uw organisatie op orde krijgen
Wilt u het zekere voor het onzekere nemen, kijk dan alvast of uw organisatie de nodige maatregelen heeft genomen om ervoor te zorgen dat de veiligheid voor werknemers die werken met gevaarlijke stoffen in orde is. De Inspectie SZW wil binnenkort ook een digitale publicatie beschikbaar stellen over het veilig werken met machines. Die moet u straks kunnen vinden op inspectieszw.nl/veiligwerkenmetmachines.

Bron: Arbo Rendement
 

Schuiven naar boven