onderzoek naar uitgaven COR politie afgerond

De Commissie COR politie heeft het onderzoek naar alle ontwikkelingen rondom de uitgaven van de COR van de politie afgerond. De minister van veiligheid en Justitie (Stef Blok) heeft het rapport vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer.

Het onderzoek richtte zich op het toezicht op de financiën van de COR en welke rol de voormalig, in juli overleden korpschef daarbij had. Verder werd er onderzocht of er mogelijk sprake is geweest van oneigenlijke besluitvorming van de COR en welke kennis de Minister van Veiligheid en Justitie (destijds Ivo Opstelten) en het departement hiervan hadden.

De belangrijkste conclusies uit het rapport:

  • Er is geen bewijs gevonden voor het beïnvloeden van de adviestrajecten door de korpschef door het ruim toekennen van faciliteiten aan de COR.
  • De opeenvolgende ministers van Veiligheid en Justitie waren niet op de hoogte van de financiën van de COR.
  • Het toezicht op de uitgaven van de COR was gebrekkig en er is onvoldoende opgetreden tegen de exorbitante uitgaven van de COR.
 

Er zijn inmiddels strengere maatregelen getroffen op het financieel toezicht en er loopt een strafrechtelijk onderzoek naar aanleiding van de bevindingen.  Mogelijk hangt de ex voorzitter van de COR (Frank Giltay) een straf boven het hoofd. Het openbaar ministerie maakt waarschijnlijk in oktober bekend of hij vervolgd zal worden.

Faciliteiten van een OR
De WOR beschrijft in een aantal artikelen op welke faciliteiten een ondernemingsraad recht heeft. Zo staat onder andere in artikel 22 lid 1 van de WOR dat de kosten die redelijkerwijze noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van de OR ten laste komen van de ondernemer. Kennelijk moet de term 'redelijkerwijze' soms nader tussen partijen omschreven worden.
In artikel 18 van de WOR lezen we dat de OR recht heeft op minimaal 60 uur onderling beraad (naast de vergaderingen) en 5 scholingsdagen. Tot slot is uit artikel 17 op te maken dat de OR onder werktijd en met een aantal faciliteiten kan vergaderen.

Bron: Rijksoverheid.nl

 

 
Schuiven naar boven