pestgedrag op werkvloer vermijden: ministerie helpt

Het welzijn van medewerkers is belangrijk om als organisatie goed te functioneren. Een succesvolle organisatie heeft een goede werksfeer waarin collega’s op een gezonde manier met elkaar interacteren. Toch is een gezonde werksfeer niet overal aanwezig. Uit onderzoek blijkt dat pesten nog vaak voorkomt binnen organisaties.

Een op de zeven werknemers heeft er wel eens mee te maken. Verder blijkt dat 37% van de werknemers die gepest worden burn-out verschijnselen heeft. Het verzuim neemt ook vaker toe en gaat dus uiteindelijk ten koste van mensen en de effectiviteit van de organisatie. Het ministerie van SZW heeft ter ondersteuning van het tegengaan van ongewenst gedrag binnen organisaties een aantal hulpmiddelen ontworpen en online gezet. De online tool voor antipestmanagement  en de presentatie zijn te vinden op het ARBO-portaal van SZW.

 

Rol Ondernemingsraad bij ongewenst gedrag
De OR heeft onder andere als taak discriminatie tegen te gaan en te waken voor goede arbeidsomstandigheden conform artikel 28 van de WOR. Natuurlijk wil de OR het niet hebben over geruchten in de organisatie en is het van belang om over de feiten te spreken met de bestuurder. De uitkomsten van een medewerkers tevredenheid onderzoek (MTO) zijn meer feitelijk. De OR kan zich hard maken voor een MTO en vervolgens met de uitkomsten samen met MT, HR en bestuurder plannen maken voor de toekomst.

Verder zijn er andere initiatieven mogelijk om bijvoorbeeld vorm te geven aan een cultuuromslag. Artikel 23 van de WOR geeft de ondernemingsraad recht om initiatieven te nemen. Dus waarom ook niet t.a.v. het voorkomen van ongewenst gedrag op de werkvloer. Dit levert de organisatie uiteindelijk veel op.

Bron: Ministerie van SZW

Schuiven naar boven