Optreden COR Tatasteel wordt beloond

Het Indiase moederbedrijf van Tatasteel heeft plannen om met het Duitse staalbedrijf Thyssenkrupp te fuseren. Dit heeft uiteraard veel gevolgen voor de organisatie en medewerkers. Zo’n 2000 Nederlandse werknemers kunnen hun baan gaan verliezen en dat geldt ook voor de Duitse tak. Tatasteel overlegde niet met de Centrale Ondernemingsraad en die stapte naar de rechter, met succes.

Bij een fusie is de ondernemer, de Indiase aandeelhouders dus, volgens de WOR (Wet op de ondernemingsraden) verplicht om tijdig advies aan te vragen bij de ondernemingsraad, in dit geval de centrale ondernemingsraad (COR). Tot dusverre was hier nog geen sprake van en had de COR geen andere keus, na verschillende pogingen per brief, dan zich te richten tot de Ondernemingskamer te Amsterdam. De vakbonden waren voornemens om na een eerdere staking opnieuw te gaan staken.

Succesvolle stap naar de rechter
De stap van de COR naar de rechter bleek voldoende te zijn en tot een uitspraak hoefde het niet eens te komen. De ondernemer vraagt nu wel advies aan bij de COR en is in gesprek met zowel de vakbonden als de COR. De onderhandelingen lopen op dit moment en de vakbond en medezeggenschap zetten in op werkgelegenheid voor de komende tien jaar en willen verplaatsing van werkzaamheden zoveel mogelijk voorkomen.

Buitenlandse ondernemers en de OR
Vaker denken buitenlandse ondernemers dat een adviestraject met de OR niet nodig is. Denk bijvoorbeeld aan Organon in Oss. Het Amerikaanse moederbedrijf MSD wilde na fusie perikelen Organon herstructureren. De OR heeft destijds met succes een procedure afgedwongen bij de Ondernemingskamer. Hierdoor bleef een essentiële tak van Organon bestaan.

Bron: Financieel Dagblad

Schuiven naar boven