OR moet voldoende tijd krijgen voor advies

Uw OR heeft adviesrecht bij de verkoop van (een deel van) de organisatie en moet voldoende tijd krijgen voor dit adviestraject. Soms blijken overnamegesprekken helaas al in volle gang en moet de OR zelf aan de bel trekken. Wil de bestuurder het besluit toch doorvoeren, dan kan de OR besluiten om naar de Ondernemingskamer te stappen.

Onlangs waren er geruchten in het nieuws gekomen over de mogelijke verkoop van Qbuzz, een dochter van de NS. De centrale OR (COR) van Qbuzz is daarvan niet op de hoogte gesteld en wil nu weten hoe het zit met deze geruchten. Zijn er al gesprekken gaande over de verkoop van het busbedrijf aan een Frans spoorbedrijf, dan heeft de bestuurder de OR overgeslagen door geen adviesaanvraag voor te leggen. Maar ook als de bestuurder later alsnog naar de COR stapt voor advies, is het de vraag hoeveel invloed de COR nog kan uitoefenen bij de besluitvorming.

COR voorziet negatief advies
Het advies van de COR zal negatief zijn volgens de voorzitter van de COR. Qbuzz is namelijk het enige overgebleven Nederlandse streekvervoersbedrijf. Ook is het een gezonde organisatie met prima kwaliteit en hoge tevredenheidscijfers.
De COR overweegt daarom om naar de rechter te stappen als er inderdaad sprake is van een verkoop.

Ondernemingskamer oordeelt over genomen besluit
Het adviesrecht van de OR is terug te vinden in artikel 25 lid 1 van de WOR. In lid 2 wordt benoemd dat de OR voldoende tijd moet krijgen voor de behandeling van de adviesaanvraag. Het advies van de OR moet nog van wezenlijke invloed kunnen zijn op het besluit dat de bestuurder wil nemen. Als de OR te horen heeft gekregen dat de bestuurder zijn besluit toch wil doorvoeren terwijl de OR negatief advies heeft uitgebracht, is de bestuurder verplicht om de uitvoering van het besluit een maand op te schorten. De OR kan naar de Ondernemingskamer stappen als hij bijvoorbeeld te kort de tijd had om invloed uit te oefenen, als hij onvoldoende of onjuist is geïnformeerd of als er helemaal geen advies is gevraagd.

Bron: OR Rendement
 

Schuiven naar boven