SCOORen met medezeggenschap

De Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden, kortweg stichting SCOOR, is officieel opgericht door de SER.

SCOOR heeft tot doel het bewaken van de kwaliteit van opleidingen voor (leden van) ondernemingsraden. Binnenkort kunnen opleidingsinstituten een certificaat aanvragen bij SCOOR, waarmee zij kunnen De Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden, kortweg stichting SCOOR, is officieel opgericht door de SER.

De certificering door SCOOR start vanaf medio oktober. Opleidingsinstituten kunnen al wel hun belangstelling voor een certificaat kenbaar maken bij het secretariaat van stichting SCOOR.

Bron: OR informatie, 30 augustus 2013

Schuiven naar boven