Transitievergoeding ook voor langdurig zieke

Werknemers die 104 weken ziek zijn geweest en waarvoor de werkgever een ontslagvergunning heeft aangevraagd, krijgen per 1 juli 2015 een transitievergoeding mee. De re-integratiekosten mogen hierop niet in mindering worden gebracht. Deze maatregel is een onderdeel van de Wet werk en zekerheid.

Per 1 januari 2015 treedt de Wet werk en zekerheid in werking. Een half jaar later, per 1 juli 2015, gaat – als onderdeel van deze wet – het ontslagrecht op de schop. Werknemers met een dienstverband van twee jaar of langer die uit dienst treden, krijgen dan een transitievergoeding mee. De transitievergoeding is bedoeld ter compensatie voor het ontslag. Werknemers kunnen deze vergoeding inzetten bij het zoeken naar ander werk.

Kosten in mindering brengen op de transitievergoeding
Ook aan werknemers voor wie de werkgever na 104 weken ziekte een ontslagvergunning aanvraagt bij UWV, moet de werkgever straks een transitievergoeding betalen. De wetgever maakt voor het betalen van de transitievergoeding namelijk geen onderscheid tussen arbeidsgeschikte en arbeidsongeschikte werknemers.

Overigens kan de werkgever bepaalde kosten die hij tijdens het dienstverband voor de werknemer maakt straks aftrekken van de transitievergoeding. Het gaat dan bijvoorbeeld om scholings- of outplacementkosten. De kosten die de werkgever maakt voor de re-integratie en loondoorbetaling tijdens ziekte mag hij straks niet in mindering brengen op de transitievergoeding. Deze kosten moet de werkgever namelijk hoe dan ook al maken, omdat hiervoor een wettelijke verplichting geldt.

Bron: Arbo Rendement

 

Schuiven naar boven