wijziging Arbowet – positie bedrijfsarts

Deze wijziging is bedoeld om de betrokkenheid van werkgevers en werknemers bij de arbodienstverlening, de preventie in het bedrijf en de positie van de bedrijfsarts te versterken. Deze wetswijziging is deel van een bredere aanpak waarbij met vooral stimulerende maatregelen de bedoeling is de bedrijfsgezondheidszorg en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking te verbeteren.

De voorgestelde wetswijzigingen zijn als volgt:

  • versterking van de positie van de preventiemedewerker en samenwerking met arbodienstverleners;
  • verduidelijken van de adviserende rol van de bedrijfsarts;
  • het kunnen consulteren van de bedrijfsarts;
  • ruimte voor professionele beroepsuitoefening door bedrijfsarts en andere arbodienstverleners met taken uit de arboregelgeving;
  • het basiscontract arbodienstverlening;
  • meer mogelijkheden voor handhaving op bovenstaande onderwerpen, en toezicht.
  • Adviserende rol bedrijfsarts

De adviserende rol heeft de bedrijfsarts zowel naar de werkgever als naar de werknemer. In de praktijk komt het echter voor dat de werkgever de verzuimbegeleiding geheel aan de bedrijfsarts overlaat en dat een werkgever daarin niet zijn eigen verantwoordelijkheid neemt. De bedrijfsarts komt dan voor een afweging te staan waarbij het risico bestaat dat de belangen van de werkgever zwaarder worden gewogen. Dit terwijl de bedrijfsarts de gezondheid van de werknemers voorop moet stellen. Daarom wordt verduidelijkt dat de rol van bedrijfsarts bij verzuim van individuele werknemers alleen adviserend is. Het door de bedrijfsarts vasthouden aan die rol draagt ook bij aan de eigen onafhankelijkheid.

Bron: oversalarisadministratie.nl
 

Schuiven naar boven